Служба охорони природи

Промислова екологія => Відходи => Тема начата: Ольга Ni от Апреля 10, 2017, 16:57:16

Название: Документация по отходам
Отправлено: Ольга Ni от Апреля 10, 2017, 16:57:16
Всем, добрый день!
Читая форум, все в голове смешалось кони люди и отходы   ;D
Думаю не помешает каждому еще раз вспомнить последовательность работы, касательно отходов.  ::)
И так Предприятие введено в эксплуатацию, вследствие его производственной деятельности образуются отходы. Совместно с подрядной организацией или же собственными силами разрабатываются следующие документы:
1)   Отчет об инвентаризации отходов
В нем указываются все виды отходов, которые могут образоваться.
   Вопрос:
- Например, на Предприятии по переработке подсолнечника образуются масло, шрот и лузга. Лузга является топливом для котла, после ее сжигания образуется ЗОЛА, которую Предприятие продает. Необходимо ли ЛУЗГУ указывать в инвентаризации как отход? Или же только ЗОЛУ?!
- Где необходимо брать методики для расчета объемов образования и где указаны компонентный состав/ хим. состав отхода?
- Что делать с деревянными поддонами или прочей упаковкой, в которой пришел товар? Относим к ТБО?
2) технический паспорт отхода
Разрабатывается на каждый вид отхода, который указан в инвентаризации. 
   Вопрос:
- Необходимо ли каждый год заполнять столбец 32 «Величина показателя»?
- Необходимо ли  в столбце 49 указывать определенное предприятие-утилизатор или же можно просто писать «Другая специализированная организация (лицензированная на данный вид деятельности)?!
- Код технологии необходимо спрашивать у Предприятия-утилизатора?
3) реестровая карта, если Пзув больше 1000.
   Вопрос:
- Необходимо ли их как-то вести на протяжении года? Или же сделали и забыли?
Название: Re: Документация по отходам
Отправлено: Планета от Апреля 11, 2017, 10:18:39
   Первое - отход или не отход можно определить только из ст.1 З-на "Про відходи"     відходи   -  будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети,  що
утворилися  у  процесі  виробництва  чи споживання, а також товари
(продукція),  що  повністю  або  частково  втратили  свої споживчі
властивості  і  не  мають  подальшого  використання  за  місцем їх
утворення  чи  виявлення  і  від яких їх власник позбувається, має
намір  або  повинен  позбутися  шляхом  утилізації  чи  видалення; Если зола продаётся в итоге, то это только для бухгалтерии это товар, для экологии - отход. Методики определения поищите в библиотеке сайта. Физико-химический состав, например. Но он может отличаться, разные департаменты по разному рассматривают и реестровые карты в том числе.         Довідка 5
Відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього середовища та здоров’я людини               
               
№ з/п   Назва відходу   Клас небез-пеки   Хімічний (у долях відсотків складників або інших одиницях виміру) та морфологічний склад   Фізико-хімічні властивості   Негативний вплив на здоров’я людини та навколишнє середовище
1   2   3   4   5   6
1   Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані   1   Свинець та його сполуки – 55%, H2SO4 – 6,5%, поліпропілен (-CH2=CHCH2-)n – 35,5%, Fe2O3 – 3%.   "Нерозібране устаткування. Найнебезпечнішими складниками є:
Свинець: м`який сірий метал, Тплав - 327,4 °С, щільність - 11,3 г/см3, може утворювати окисли. Кислота сірчана: масляниста, прозора рідина, Ткіпіння - 330 °С, щільність розчину - 1,2 г/см3, добре розчинна у воді.
Об'ємна маса відходу - 1940-2150 кг/м3."   "При правильному збереженні не має небезпечних властивостей. При порушенні цілосності корпусу небезпечні складники здатні спричинити негативний вплив.
Вегетативна дисфункція, зміна крові, порушення обмінних процесів. Активно діє на синтез білку, енергетичний баланс клітин та їх генетичний апарат.
Подразнює та припалює слизисті верхніх дихальних шляхів, уражує легені. При попаданні на шкіру визиває тяжкі опіки.
Впливають на кислотний склад ґрунту, водоймищ."
2   Лампи люмінесцентні  та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані (лампи люмінесцентні відпрацьовані).   1   "Hg – 0,055%, Al – 1,39%, Cu – 0,143%, Ni – 0,056%, W – 0,042%, Sn – 0,107%.
Скло - 97,5%, герметик (смола єпоксідна) - 0,707 %."   "Нерозібране устаткування. Найнебезпечнішим складником є:.
Ртуть: рідкий метал,
Тплав - (-38,87°С), щільність - 13,5 г/см3, може утворювати окисли.
Об'ємна маса відходу - 430 кг/м3."   "При правильному збереженні не має небезпечних властивостей. При порушенні цілосності корпусу небезпечні складники здатні спричинити негативний вплив.
При накопиченні в организмі людини викликає ураження ЦНС, кісткової та кровоносної системи, порушення обмінних процесів. Викликає глубокі порушення функцій ЦНС та ослаблює коркові процеси."
3   Масла нафтові зіпсовані, забруднені    2   Нафтени - 44,8%, ароматичні вуглеводні - 33,2%, парафіни - 13,7%, изопарафіни - 8,3 %.   "В’язка пожежонебезпечна суспензія.
Тсп - 220°С. Теплотворна здатність - 10200 ккал/кг.
Щільність - 900 кг/м3."   "Роблять загальнотоксичний вплив на організм людини. Спричиняє захворювання шкіри та викликає захворювання її фолікулярного аппарату. При безпосередньому контакті зі шкірою може викликати дерматит, екземи, попіломи та ін.
Спричиняють порушення дії органів нервової та судинної систем, печінки. Викликає тяжкі ураження кісткового мозоку.
Забруднюють ґрунт і водойми нафтопродуктами."
4   Масла та мастила моторні, трансмісійні нехлоровані зіпсовані або відпрацьовані   2   Нафтени - 44,8%, ароматичні вуглеводні - 33,2%, парафіни - 13,7%, изопарафіни - 8,3 %.   "В’язка пожежонебезпечна суспензія.
Тсп - 220°С. Теплотворна здатність - 10200 ккал/кг.
Щільність - 900 кг/м3."   "Роблять загальнотоксичний вплив на організм людини. Спричиняє захворювання шкіри та викликає захворювання її фолікулярного аппарату. При безпосередньому контакті зі шкірою може викликати дерматит, екземи, попіломи та ін.
Спричиняють порушення дії органів нервової та судинної систем, печінки. Викликає тяжкі ураження кісткового мозоку.
Забруднюють ґрунт і водойми нафтопродуктами."
5   Частинки тверді масло-, водовідокремлювачів (пісок промаслений)   3   Нафтопродукти - 9,56%, SiO2 - 68,17%, Al2O3 - 3,84%, Fe2O3 - 3,86%, TiO2 - 0,73%, MgO - 0,64%, CaO - 9,25%, K2O - 0,49%, Na2O - 0,96%, SO3 - 1,2%, H2O - 1,3%.   "Тверда, насичена вуглеводними сполуками вогненебезпечна речовина. Нерозчинна у воді.
Нафтопродукти: щільність - 0,89 г/см3. Тсп - 220°С. Теплотворна здатність - »3150 ккал/кг.
Об'ємна маса відходу - 1500-1700 кг/м3."   "При низькому вмісту нафтопродуктів можуть спричиняти загальнотоксичний вплив на організм людини.
Безпосередньо нафтопродукти спричиняють захворювання шкіри та викликають захворювання її фолікулярного аппарату. При безпосередньому контакті зі шкірою може викликати дерматит, екземи, попіломи та ін.
Спричиняють порушення дії органів нервової та судинної систем, печінки. Викликає тяжкі ураження кісткового мозоку.
Забруднюють ґрунт і водойми нафтопродуктами."
6   Відходи експлуатації транспортних засобів не позначені іншим способом (фільтри масляні відпрацьовані)   3   Целюлоза (C6H10O5)x– 20%, нафтопродукти – 30%, сталь - 50%   "Нерозібране устаткування.
Пожежонебезпечна речовина.
Найнебезпечнішими складниками є:
Нафтопродукти: щільність - 0,9 г/см3. Тсп - 220°С.  Теплотворна здатність - »10500 ккал/кг.
Об'ємна маса - 450 - 550 кг/м3."   "При правильному збереженні не має небезпечних властивостей. При порушенні цілосності корпусу небезпечні складники здатні спричинити негативний вплив.
Безпосередньо нафтопродукти спричиняють захворювання шкіри та викликають захворювання її фолікулярного аппарату. При безпосередньому контакті зі шкірою може викликати дерматит, екземи, попіломи та ін.
Спричиняють порушення дії органів нервової та судинної систем, печінки. Викликає тяжкі ураження кісткового мозоку.
Забруднюють ґрунт і водойми нафтопродуктами."
7   Відходи експлуатації транспортних засобів не позначені іншим способом (фільтри паливні)   3   "Целюлоза (C6H10O5)x–10%,
поліпропілен (-CH2=CHCH2-)n–80 %,
нафтопродукти–10%"   "Нерозібране устаткування.
Пожежонебезпечна речовина.
Найнебезпечнішими складниками є:
Нафтопродукти: щільність - 0,83 г/см3. Тсп - 220°С.  Теплотворна здатність - 10500 ккал/кг.
Об'ємна маса - 180-220 кг/м3."   "При правильному збереженні не має небезпечних властивостей. При порушенні цілосності корпусу небезпечні складники здатні спричинити негативний вплив.
Безпосередньо нафтопродукти спричиняють захворювання шкіри та викликають захворювання її фолікулярного аппарату. При безпосередньому контакті зі шкірою може викликати дерматит, екземи, попіломи та ін.
Спричиняють порушення дії органів нервової та судинної систем, печінки. Викликає тяжкі ураження кісткового мозоку.
Забруднюють ґрунт і водойми нафтопродуктами."
8   Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені   3   Целюлоза (C6H10O5)x– 65%, поліестер - 10%, вовна - 10%, поліамід - 5%, нафтопродукти CnHm – 10%.   "Тверда речовина. Горюча. Не розчинна у воді.
Небеспечними складниками є: Нафтопродукти: щільність - 0,9 г/см3. Теплотворна здатність 5360 ккал/кг.
Об'ємна маса відходу - 400 кг/м3."   "При низькому вмісту нафтопродуктів можуть спричиняти загальнотоксичний вплив на організм людини.
Безпосередньо нафтопродукти спричиняють захворювання шкіри та викликають захворювання її фолікулярного аппарату. При безпосередньому контакті зі шкірою може викликати дерматит, екземи, попіломи та ін.
Спричиняють порушення дії органів нервової та судинної систем, печінки. Викликає тяжкі ураження кісткового мозоку.
Забруднюють ґрунт і водойми нафтопродуктами."
9   Тара металева використана, у т.ч. дрібна, за винятком відходів тари, що утворилися під час перевезень "Залізовуглецевий сплав (С до 2%) - 99%
Залишки - 1%"   "Нерозібране устаткування.
Не розчинна у воді. Не горюча. Об'ємна маса відходу - 450 кг/м3."   "При правильному збереженні не має небезпечних властивостей. При порушенні цілосності корпусу небезпечні складники здатні спричинити негативний вплив.
Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною захворювань, забруднення ґрунту і водоймів хімічними речовинами."
10   Футерування інші відпрацьовані 4   Шамот (каолініт Al4[Si4O10](OH)8) - 100%   Тверда речовина, яка може утворювати окисли. Не горюча. Об'ємна маса відходу -  1400 кг/м3.   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною захворювань, забрудннення ґрунту і водоймів.
11   Шлаки плавки чавуну інші   4   Шамот (каолініт Al4[Si4O10](OH)8) - 7%, кварцова крупка з вмістом SiO2 -99% - 93%   Тверда речовина. Не горюча.  Не розчинна у воді. Об'ємна маса відходу - 1400 кг/м3.   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною захворювань, забрудннення ґрунту і водоймів.
12   Стрижні та форми ливарні, які піддавалися заливанню, що містять органічні зв’язувальні речовини (лиття металів чорних)   4   SiO2 ˃99%,  Fe2O3 -0,1%, CaO - 0,9%   Тверда речовина. Негорюча. Не розчинна у воді.  Тпл - 2756 °С. Об'ємна маса відходу - 2800 кг/м3.    Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною захворювань, забрудннення ґрунту і водоймів.
13   Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням (кола абразивні відпрацьовані)   4   Корунд (Al2O3) - 100%   "Тверда речовина. Не розчинна у воді. Не горюча. Тпл - 2050 °С.
Об'ємна маса відходу - 3700 кг/м3."   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною забруднення ґрунту і водоймів.
14   Шлам, що утворюється під час шліфування, хонінгування та притирання (шлам абразивно-металевий)   4   Корунд (Al2O3) - 40%, залізовуглецевий сплав (С до 2%) - 60%   "Тверда речовина. Не розчинна у воді. Не горюча.
Об'ємна маса відходу - 4000 кг/м3. "   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною забруднення ґрунту і водоймів.
15   Відходи, одержані у процесах зварювання (огарки електродів)   4   MnO2 – 0,2%, Fe – 73%, C - до 2%,                                                                                                                                      SiO2+ MgO+CaO - 25%   "Тверда речовина, яка може утворювати окисли. Нерозчинна у воді. Негорюча.
Об'ємна маса відходу - 5000 кг/м3."   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною захворювань, забруднення ґрунту і водоймів окислами марганцю, заліза та  ін.
16   Відходи, одержані у процесах зварювання (зварювальний дріт)   4   Fe2O3 – 7,48%, MnO2 - 0,5%, Cr2O3 - 0,02%,  C - 1,5%, Fe - 90,5%   "Тверда речовина, яка може утворювати окисли. Нерозчинна у воді. Негорюча.
Об'ємна маса відходу -  3000-5000 кг/м3."   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною захворювань, забруднення ґрунту і водоймів окислами марганцю, заліза та  ін.
17   Шлак паливний   4   SiO2 - 45%, Al2O3 - 15%, C - 21%, Fe2O3 - 9,5%, CaO - 2,8%, MgO - 1,5%, P2O5 - 0,1%, TiO2 - 0,4%, K2O - 1,6%, Na2O - 1,1%, SO3 - 2%.   Тверда речовина, яка може утворювати окисли. Не горюча. Об'ємна маса відходу - 700 кг/м3.   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною захворювань, забрудннення ґрунту і водоймів.
18   Відходи експлуатації транспортних засобів не позначені іншим способом (фільтри повітряні відпрацьовані)   4   Целюлоза (C6H10O5)x– 5%, поліпропілен                                   (-CH2=CHCH2-)n - 78-80%, сталь - 10-13%, SiO2 - 2-3%, Al2O3 - 1-2%    "Нерозібране устаткування.
Твердіа речовина.
Не розчинна у воді.
Найнебезпечнішими складниками є:
Поліпропілен: горючий, розкладається при нагріванні. Теплотворна здатність - 7700 ккал/кг
Об'ємна маса відходу - 90-110 кг/м3.  "   "При правильному збереженні не має небезпечних властивостей. При порушенні цілосності корпусу небезпечні складники здатні спричинити негативний вплив.
Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною забруднення ґрунту і водоймів."
19   Відходи експлуатації транспортних засобів не позначені іншим способом (гальмові колодки)   4   Залізовуглецевий сплав (С до 2%) - 83%, графітоазбестова суміш - 17%   "Тверда речовина, яка може утворювати окисли. Не розчинна у воді. Негорюча.
Залізо: щільність - 7,87 г/см3. Тпл - 1539 °С.
Графіт: щільність-2,265 г/см3, Твозг. - 3700 °С.
Об'ємна маса - 1500 - 2000 кг/м3."   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною забруднення ґрунту і водоймів.
19   Шини зiпсованi перед початком експлуатацiї, вiдпрацьованi, пошкодженi чи забрудненi пiд час експлуатації   4   C – 78%, H2 - 6,7%, O2 – 12,6%, N2 – 0,2%,                                                           S – 1,5%, Si – 1%   "Тверда речовина. Не розчинна у воді. Горюча.
Щільність - 1,1 г/см3. Тзап - 400 °С. Теплотворна здатність - 11700 ккал/кг.
Об'ємна маса - 130 - 150 кг/м3."   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною захворювань, забруднення ґрунту і водоймів хімічними речовинами.
20   Відходи комунальні змішані   4   Папір-42,5%, текстиль-6%, пластик-32%, скло-10%, харчові відходи-5%, брухт чорних металів-4,5%.   "Тверді речовини, які можуть утворювати окисли. Небезпечні складники відходів відсутні. Наявність в ТПВ великої кількості органічних речовин обумовлює їх теплотворну здатність. Однак ТПВ слід віднести до категорії дуже низькосортних палив з теплотворною здатністю від 3,5 до 12 МДж/кг.
Об'ємна маса відходу - 234-275 кг/м3."   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною передачі інфекційних захворювань органичними сполуками під час гниття.
21   Папір та картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені   4   Целюлоза (C6H10O5)x– 100%   "Тверда. Не розчинна у воді. Горюча. Теплотворна здатність 2250 ккал/кг.
Об'ємна маса відходу - 300 кг/м3. "   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною передачі інфекційних захворювань органичними сполуками під час гниття.
22   Відходи змішанні будівництва та знесення будівель і споруд   4   Щебень - 25%, пісок - 15%, бій цегли - 45%, бій плитки облицювальної - 1%, материали стінові кам`яні - 14%   "Тверда речовина, яка може утворювати окисли. Негорюча.
Об'ємна маса - 1400 кг/м3."   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною захворювань, забрудннення ґрунту і водоймів.
23   Одяг зношений чи зіпсований   4   Целюлоза (C6H10O5)x– 65%, поліестер - 10%, вовна - 10%, поліамід - 5%, нафтопродукти CnHm – 10%.   "Тверда речовина. Горюча. Не розчинна у воді. Щільність - 0,9 г/см3. Теплотворна здатність 5360 ккал/кг.
Об'ємна маса відходу - 400 кг/м3."   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною захворювань, забрудннення ґрунту і водоймів.
24   Взуття зношене чи зіпсоване   4   Полімер - 80% (-СН2-СН2-),  гума - 18% (C – 78%, H2 - 6,7%, O2 – 12,6%, N2 – 0,2%, S – 1,5%, Si – 1%), домішки - 2%   "Тверда речовина. Не розчинна у воді. Горюча.
Щільність - 1,1 г/см3. Тзап - 400 °С. Теплотворна здатність - 11700 ккал/кг.
Об'ємна маса - 130 - 150 кг/м3."   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною захворювань, забрудннення ґрунту і водоймів.

26   Тара пластикова дрібна використана (тара з – під рідин і масла).   3   Поліетилен – 99-99,5%; залишки рідин і масла 0,5-1%.   "Твердий. Не розчиняється у воді. Поліетилен – карбоцепний полімер етилену. Стійок за звичайних умов до дії лугів, кислот і окислювачів. Т плавл. 120грС. Теплотворна здатність 46-47МДж/кг (11106ккал/кг).
Об'ємна маса відходу 0,036-0,060т/м3."   При правильному збереженні не має небезпечних властивостей. Основну небезпеку складають залишки рідини яка зберігалась у цій тарі.
27   Матеріали та вироби з пластмас зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням (каски, маски, респіратори)   4   Поліетилен (-CH2-CH2-)n - 100%.   "Тверда речовина. Не розчинна у воді. Горюча. Розкладається при нагріванні. Троз - 150-250 °С. Теплотворна здатність - 7700 ккал/кг
Об'ємна маса відходу - 350 кг/м3. "   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною забруднення ґрунту і водоймів.
28   Відходи перевезень, не позначені іншим способом (гальмівні колодки)   4   Залізовуглецевий сплав (С до 2%) - 98%; асбест - 2%   "Тверда речовина, яка може утворювати окисли. Нерозчинна у воді. Негорюча. Залізо: щільність - 7,87 г/см3. Тпл - 1539 °С.
Об'ємна маса відходу - 1000 кг/м3."   Істотного впливу на навколишнє середовище не роблять, але при порушені правил збереження можуть бути причиною захворювань, забруднення ґрунту і водоймів

Деревянные поддоны это тоже отход и класифицируется до ДК как Матеріали пакувальні змішані, у т.ч. дерев,яні та металеві, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (піддони дерев,яні)
Технический паспорт видходу - явление не обязательное, об этом на форуме не раз было сказано.
Реестровая карта отхода делается единственный раз, потом ежегодно обновляется

Название: Re: Документация по отходам
Отправлено: tiana от Апреля 11, 2017, 11:46:52
И не забываем, что реестровая карат делается не зависимо от Пзув больше или меньше 1000, в любом случае.
Название: Re: Документация по отходам
Отправлено: Планета от Апреля 11, 2017, 13:18:13
Окуда такой вывод?
Название: Re: Документация по отходам
Отправлено: tiana от Апреля 11, 2017, 13:41:23
Сори, когда больше 1000, когда меньше то не надо, надо только декларацию.