:  ( 1501 )

sonechko

  • *****
  • : 17
« : 17, 2015, 10:14:25 »
!
. )

ekvilab

  • *****
  • : 1489
Re:
« #1 : 17, 2015, 10:59:40 »
!
. )
- http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0612-97
   

 N 125/70 02.12.97                ̳
     .                           
                                      22 1997 .
 vd971202 vn125/70                    N 612/2416
 

         
          ,            
       ,
        ,

  N -3 ()
               

             
',   
   .             
,  "   
",
     
̳          02.12.97   .  N  126/137
( z0608-97 ) .     
       ,   
, .
        '    ,   
    ,       
, ,
        "
'".
               , 
   
        ,      , 
.

____________________          N -3 ()
 ( )
                                     
                             
                                   
                             
                              02.12.97 . N 125/70

                    
                                     

                                     
                               _________________________________
                                            (,
                            ______________________________________
                            , ' ; )
                                    "____"_________19__.

               

                               
                               | |   |
                               |+|
                               

|³|           |          | | |-|
|      |+|      |      | |
|      |,|    |,|    |      |      |         |
|      |-  |- |-  |- |      |      |         |
|      |   ||   ||      |      |         |
|      |        | |        | |      |      |         |
|+++++++|
| 1    |   2    |   3   |    4   |   5   |   6  |   7  |    8    |
|+++++++|
|+++++++|


, /() _____________________
"___"________19__. N_____
______________________________________________________
__________________________________________________
                        ( ')
':
1. : "___"______________19__.
2. ʳ _______ _________________________.
3. ' : ____________________________________
4. : ______________________________
5. : ___________
__________________________________________________|           |
__________________________________________________||
                                                 

|    |  г ()  |    |
||                          |  ,    |
|    |     |                          |  ,       |
|+++|
|   9   |   10   |           11             |        12         |
|+++|
|+++|

:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

. , _______________________

__________  __________  __________________________
                ()    ()     ( )
  __________  __________  __________________________
                ()    ()     ( )
               __________  __________  __________________________
                ()    ()     ( )

                        -3 ()

'

|        |             |
|+|
|| | |-  |      |||
|   | |     | |++|
|            |        |     |-   ||         |    |
|            |        |     |   |         |         |    |
|++++++|
|     1      |   2    |  3  |   4    |    5    |    6    |  7 |
|++++++|
|++++++|
|++++++|


: _____________________________________________
N ________ .
 "___"___________19__ .

                _______________________________
                                   (, )

.