Автор Тема: Согласование инструкции и расчета класса опасности  (Прочитано 4722 раз)

Ромбомбом

 • Студент
 • *****
 • Сообщений: 88
Уважаемые коллеги, прошу подскажите как сейчас обстоят дела с согласованием Паспортов, Инструкции по обращению с отходами и расчета класса опасности отходов.
Суть вопроса в том, что наше предприятие выполнило для заказчика Инвентаризацию отходов, Инструкцию по обращению, Паспорта отходов.
Теперь не понимаю где и что нужно согласовывать.
Раньше инструкцию и расчет класса опасности согласовывали в СЭС, сейчас звоню в новую Держпродспоживслужбу, там ничего внятного сказать не могут, так как сами ничего не знают. СЭС говорит что эти полномочия у них уже забрали. Какая есть по этому поводу информация?
Паспорта отходов последний раз в 2013 году подавали на согласование в отдел регуляторной политики при областной управлении экологии, а как сейчас? Тогда нам давали ответ что временно не согласовывают.

РС. Простите если продублировал тему. Раньше занимался атмосферным воздухом, теперь нужно вникать в отходы, поэтому тяжело.
Заранее всем спасибо!!!
В каждом из нас спит гений и с каждым днем все крепче.

Ekologist

 • Асистент
 • *****
 • Сообщений: 250
На счет Инструкции (он же регламент). Единственное упоминание о нем было в ДСанПин по отходам, который уже отменен (по-этому согласовывали с СЭС). Также и с классами опасности. Есть письмо из Минприроды по классам опасности. Пишите - адрес скину.

Если Вы из  Донецка - то у меня есть протокол согласования классов опасности между их СЭС и Госуправлением. Если надо - скину.

А насчет Паспортов читайте. Только я не знаю. У кого-нибудь есть согласованный паспорт отхода....

ЯКИМ ЧИНОМ СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ МОЖУТЬ ПОГОДЖУВАТИ РОЗРОБЛЕНІ НИМИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВІДХОДИ» ПАСПОРТИ ВІДХОДІВ?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1999 № 2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” (далі - Постанова) паспортизація відходів - процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.
Згідно з пунктом 9 згаданої Постанови паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними. Тобто паспорта відходів розробляються на відходи, для яких не знайдено оптимальні шляхи утилізації або видалення. Щодо відходів, які приймаються спеціалізованими підприємствами на утилізацію або знешкодження, або твердих побутових відходів, то шляхи поводження з ними вже визначені.
Нормативним документом щодо заповнення та затвердження технічного паспорта відходу є ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) “ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВІДХОДУ. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін“, затверджений наказом Держстандарту України від 08.09.1999 № 167 та введений в дію наказом Держстандарту України від 03.02.2000 № 97 (на заміну ДСТУ 2195-93 (ГОСТ 17.0.0.05-93)). Згідно з додатком А зазначеного нормативного документу технічні паспорти відходів погоджуються територіальними підрозділами Мінприроди.
Паспорт відходів був розроблений у 2008 році у складі ДСТУ 4462.3.01:2006 “Охорона природи. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. Порядок здійснення операцій” як Додаток Б “Паспорт відходів підприємства та інструкція по його заповненню” (стор. 15-24).
Згідно із статтею 11 Закону України “Про стандартизацію” стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли застосування цих стандартів вимагають технічні регламенти.
Розроблення паспортів відходів в першу чергу необхідне для тих відходів, для яких не визначена відповідна технологія утилізації, і вони накопичуються у місцях видалення відходів.
Відповідно до ДСТУ 2195-99 – погодження технічного паспорту відходів здійснює місцевий (територіальний) природоохоронний підрозділ. За ДСТУ 4461.3.01:2006 процедура погодження паспорту відходів відсутня.
Відповідно до пункту «ї» статті 20 Закону України «Про відходи» до повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації.
Мінприроди звертає увагу місцевих державних адміністрацій на необхідність забезпечення профільними підрозділами місцевих державних адміністрацій організації паспортизації відходів, у тому числі організації погодження паспортів відходів (технічних паспортів відходів).


http://www.menr.gov.ua/public/faq/2464-yakym-chynom-sub-iekty-hospodariuvannia-mozhut-pohodzhuvaty-rozrobleni-nymy-vidpovidno-do-zakonu-ukrainy-pro-vidkhody-pasporty-vidkhodiv

   

20041965

 • Юннат
 • *****
 • Сообщений: 38
На счет Инструкции (он же регламент). Единственное упоминание о нем было в ДСанПин по отходам, который уже отменен (по-этому согласовывали с СЭС). Также и с классами опасности. Есть письмо из Минприроды по классам опасности. Пишите - адрес скину.

Если Вы из  Донецка - то у меня есть протокол согласования классов опасности между их СЭС и Госуправлением. Если надо - скину.

А насчет Паспортов читайте. Только я не знаю. У кого-нибудь есть согласованный паспорт отхода....

ЯКИМ ЧИНОМ СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ МОЖУТЬ ПОГОДЖУВАТИ РОЗРОБЛЕНІ НИМИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВІДХОДИ» ПАСПОРТИ ВІДХОДІВ?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1999 № 2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” (далі - Постанова) паспортизація відходів - процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.
Згідно з пунктом 9 згаданої Постанови паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними. Тобто паспорта відходів розробляються на відходи, для яких не знайдено оптимальні шляхи утилізації або видалення. Щодо відходів, які приймаються спеціалізованими підприємствами на утилізацію або знешкодження, або твердих побутових відходів, то шляхи поводження з ними вже визначені.
Нормативним документом щодо заповнення та затвердження технічного паспорта відходу є ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) “ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВІДХОДУ. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін“, затверджений наказом Держстандарту України від 08.09.1999 № 167 та введений в дію наказом Держстандарту України від 03.02.2000 № 97 (на заміну ДСТУ 2195-93 (ГОСТ 17.0.0.05-93)). Згідно з додатком А зазначеного нормативного документу технічні паспорти відходів погоджуються територіальними підрозділами Мінприроди.
Паспорт відходів був розроблений у 2008 році у складі ДСТУ 4462.3.01:2006 “Охорона природи. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. Порядок здійснення операцій” як Додаток Б “Паспорт відходів підприємства та інструкція по його заповненню” (стор. 15-24).
Згідно із статтею 11 Закону України “Про стандартизацію” стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли застосування цих стандартів вимагають технічні регламенти.
Розроблення паспортів відходів в першу чергу необхідне для тих відходів, для яких не визначена відповідна технологія утилізації, і вони накопичуються у місцях видалення відходів.
Відповідно до ДСТУ 2195-99 – погодження технічного паспорту відходів здійснює місцевий (територіальний) природоохоронний підрозділ. За ДСТУ 4461.3.01:2006 процедура погодження паспорту відходів відсутня.
Відповідно до пункту «ї» статті 20 Закону України «Про відходи» до повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації.
Мінприроди звертає увагу місцевих державних адміністрацій на необхідність забезпечення профільними підрозділами місцевих державних адміністрацій організації паспортизації відходів, у тому числі організації погодження паспортів відходів (технічних паспортів відходів).


http://www.menr.gov.ua/public/faq/2464-yakym-chynom-sub-iekty-hospodariuvannia-mozhut-pohodzhuvaty-rozrobleni-nymy-vidpovidno-do-zakonu-ukrainy-pro-vidkhody-pasporty-vidkhodiv

 Сбросьте  письмо Минприроды по классам опасности на эл. адрес i_gromova65@i.ua
Спасибо.

Ромбомбом

 • Студент
 • *****
 • Сообщений: 88
Большое спасибо за ответ.
Мой электронный адрес Ram-599@mail.ru
В каждом из нас спит гений и с каждым днем все крепче.

стажер

 • Юннат
 • *****
 • Сообщений: 29
сбросьте пожалуйста письмо  из Минприроды по классам опасности на tkachenko9003@gmail.com спасибо

ecostandart

 • Юннат
 • *****
 • Сообщений: 12
Если можно, отправьте письмо Минприроды по классам опасности на ecostandart_sumy@i.ua. Спасибо.

tango-mango

 • Професор
 • *****
 • Сообщений: 1054
Tanya_P@ua.fm и мне, пожалуйста, скиньте письмо минприроды по классам опасности.

Tashy2

 • Юннат
 • *****
 • Сообщений: 49
и мне можно письмо tashy2005@ukr.net
или тут разместите, спасибо

Лилу

 • Юннат
 • *****
 • Сообщений: 8
можно и мне пожалуйста кинуть письмо pavlovna_87@mail.ua

Ann_1902

 • Юннат
 • *****
 • Сообщений: 19
...Также и с классами опасности. Есть письмо из Минприроды по классам опасности. Пишите - адрес скину.
Добрый день, будьте добры, сбросьте письмо Минприроды по классам опасности на адрес: nusrok1@yandex.ru

Mary

 • Юннат
 • *****
 • Сообщений: 10
ecolog@dnk.aero  и мне, пожалуйста, скиньте письмо минприроды по классам опасности

kaorij

 • Юннат
 • *****
 • Сообщений: 9
Добрый день. пришлите пожалуйста письмо из Минприроды по классам опасности.
kaorij@rambler.ru

Anna_31

 • Юннат
 • *****
 • Сообщений: 25
anna_31-03@i.ua - и мне, пожалуйста, письмо из минприроды...Спасибо!

aLEXUS

 • Аспірант
 • *****
 • Сообщений: 119
ecology3006@gmail.com  и мне можно письмо Минприроды  ::) Спасибо)

VadimEko

 • Юннат
 • *****
 • Сообщений: 1
І мені будь-ласкаааааа лист Мінприроди по класам небезпеки
amadi.proekt3@gmail.com