Автор Тема: Щодо дозвалів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами  (Прочитано 511 раз)

Ann_1902

  • Юннат
  • *****
  • Сообщений: 19
Державна регуляторна служба України видала ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ щодо дозволу на відходи. Але ні порядку, ні форм заяв, ні інформаційних карток немає.

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ 01011, тел. (044) 254-56-73, факс (044) 254-43-93
Е-шаіІ: inform@dkrp.gov.ua, \УеЬ: http://www/drs.gov.m, код ЄДРПОУ 39582357

Міністерство е к о л о гії та
природних ресурсів України
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Щодо дозволів на здійснення
операцій у сфері поводження
з відходами

Законом України від 06.09.2005 № 2806-ІУ «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності» (далі - Закон про дозвільну систему) визначено
правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері
господарської діяльності і встановлено порядок діяльності дозвільних органів,
уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів;
Статтею 4 Закону про дозвільну систему передбачено, що виключно
законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів
дозвільного характеру, встановлюється необхідність одержання документів
дозвільного характеру та їх види, дозвільний орган, уповноважений видавати
документ дозвільного характеру, платність або безоплатність видачі
(переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру, строк видачі
документа дозвільного характеру або відмови у його видачі, вичерпний перелік
підстав для відмови у видачі, переоформлення, анулювання документа
дозвільного характеру, строк дії документа дозвільного характеру або
необмеженість строку дії такого документа та перелік та вимоги до документів,
які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа
дозвільного характеру.
Згідно зі статтею 17 Закону України від 05.03.1998 № 187/98-ВР «Про
відходи» (далі - Закон про відходи) суб'єкти господарської діяльності у сфері
поводження з відходами зобов'язані мати дозвіл на здійснення операцій у сфері
Державна регуляторна сп^б а України
ВИХ №8029/0/20-18 від,09.08.2018
2
поводження з відходами, якщо їхня діяльність призводить до утворення
відходів, для яких показник загального утворення відходів перевищує 1000.
Статтею 20 Закону про відходи визначено, що видача дозволів на
здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки
належить до повноважень місцевих державних адміністрацій.
Зазначений дозвіл міститься у Переліку документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України
від 19.05.2011 № 3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у
сфері господарської діяльності».
Згідно зі статтею 4 і Закону про дозвільну систему порядок видачі
документів дозвільного характеру, внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осІб-підприємців та громадських формувань записів
про переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру
визначається Кабінетом Міністрів України.
При цьому, на рівні Закону про відходи визначено лише дозвільний
орган, уповноважений видавати дозвіл на здійснення операцій у сфері
поводження з відходами та строк його дії, а порядок отримання дозволів на
. здійснення операцій у сфері поводження з відходами не затверджено Кабінетом
Міністрів України.
Згідно зі статтею 33 Закону про відходи зберігання та видалення відходів
здійснюються в місцях, визначених органами місцевого самоврядування з
врахуванням вимог земельного та природоохоронного законодавства, за
наявності дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, в
якому визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи
безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відходів
відповідно до встановлених умов їх зберігання.
На сьогодні одержання суб’єктами господарювання дозволів на
здійснення операцій у сфері поводження з відходами залишається проблемним.
За наявною інформацією, місцеві державні адміністрації не видають суб’єктам
господарювання дозволи у зв’язку з відсутністю затвердженого відповідного
порядку.
При цьому, звертаємо увагу, що відсутність затвердженого порядку видачі
дозволів не є підставою для відмови у видачі документів дозвільного характеру.
Враховуючи зазначене вище, ДРС неодноразово наголошувала на
необхідності вжиття Мінприроди відповідних заходів щодо нормативно-
правового врегулювання видачі дозволів на здійснення операцій у сфері
поводження з відходами, шляхом внесення відповідних змін до нормативно-
правових актів.
У свою чергу, Мінприроди розроблено та оприлюднено проект нової
редакції Закону України «Про відходи», який зможе розв’язати проблеми, що
виникають при отриманні зазначених дозволів.
На основі проекту Закону України «Про відходи» у Верховній Раді
України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про відходи» (щодо імплементації вимог директив ЄС у сфері
поводження з відходами)» (реєстраційний № 6602). У разі прийняття
з
законопроекту будуть розроблені нормативно-правові акти, якими буде
затверджено Порядок видачі дозволів.
24.04.2018 ці проблемні питання обговорено на спільній нараді
керівництва ДРС та представників Мінекономрозвитку і Мінприроди,
У ході обговорення визначено, що зважаючи на відсутність
затвердженого порядку отримання необхідних дозволів на здійснення операцій
у сфері поводження з відходами, суб’єкти господарювання можуть діяти за
принципом мовчазної згоди.
Відповідно до статті 1 Закону про дозвільну систему принцип мовчазної
згоди — це принцип, згідно з яким субгєкт господарювання набуває право на
провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів
господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного
характеру, за умови якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним
особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі,
але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення
про відмову у його видачі не видано або не направлено.
Таким чином, суб’єкт господарювання відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг», може звернутись через центр надання
адміністративних послуг до дозвільного органу (місцевої держадміністрації) із
заявою щодо видачі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з
відходами, і у разі невидачі такого дозволу здійснювати господарську
діяльність за принципом мовчазної згоди.
Голова Державної регуляторної служби УкраїниКоллеги, що це означає? Нам потрібно готуватися подавати інформацію як і раніше?

GURU

  • Юннат
  • *****
  • Сообщений: 21
От цікаво, яким чином адміністратор прийме заяву у ЦНАПі, якщо такий дозвіл не затверджено у переліку адмін.послуг та у нього немає відповідної інформаційної картки? Впевнений, маловірогідно, скоріш як виключення. Пряме звернення до ОДА - роз'яснення Департаменту екології. Та навіть такі роз'яснення не гарантують спокою утворювачу відходів під час заповнення наразі чинної форми акту перевірки Держекоінспекцією (п.1.11 додатку 4 "Відходи"), бо у відповідній графі буде "НЕМАЄ", що є формальним приводом мінімум для притягнення до адмін.відповідальності за ст.82 КУпАП. В більшості випадків, контраргументи на кшталт "нема порядку", ""Департамент не дає", будуть заслуховуватись у суді. На превеликий жаль, запропонований ДРС принцип мовчазної згоди у цьому, як і в багатьох інших випадках, не може бути реалізованим. Хотіли як краще, а вийшло ...  ну Ви зрозуміли...
In multa sapientia multa sit indignatio; et qui addit scientiam addat et laborem